Entrevista a Àngels Cros, família acollidora 19 cops, al programa Tot es mou de TV3

19/06/2024 | Fundació Infància i Família

El programa Tot es mou de TV3 ha entrevistat a l’Àngels Cros, família acollidora que ha realitzat 19 acolliments fins ara. En aquesta entrevista, l’Àngels comparteix la seva experiència vital com a família acollidora del tipus d’Urgència i Diagnòstic. 
 
L’Àngels explica com van ser els seus inicis en el món de l’acolliment familiar i el vincle que va establir i que manté amb molts dels infants. Parla de temes com la relació amb els pares biològics o el moment d’haver d’acomiadar-se de l’infant des de la seva posició enriquida per l’experiència de 19 acolliments. 
 
Actualment, a Catalunya hi ha 783 famílies acollidores i prop d’un miler de menors acollits. Tot i que les xifres son positives respecte a anys anteriors, encara són insuficients, ja que hi ha 2.000 menors en centres que podrien ser acollits per famílies. 
 
El testimoni de l’Àngels és un reflex sincer i real de què suposa ser família acollidora i de l’impacte positiu que pot tenir en la vida tant de l’infant com de la mateixa família. Us recomanem molt veure l’entrevista completa al programa Tot es mou. 

https://www.ccma.cat/3cat/angels-cros-ha-acollit-19-infants-durant-la-seva-vida/video/6288572