Formació de les nostres professionals en la tècnica de la caixa de sorra

16/05/2024 | Fundació Infància i Família

L’equip dels Serveis terapèutics d’Infància i Família ha finalitzat la formació sobre la Tècnica de la caixa de la sorra. El curs, realitzat al centre Damara a càrrec de la Núria Gros, ha abordat en profunditat les aplicacions d’aquesta eina psicoterapèutica emprada per treballar el trauma. 

La Tècnica de la caixa de sorra, desenvolupada per la psicòloga Dora Kalf, ofereix una manera única d’accedir a l’inconscient. Aquest mètode permet expressar pensaments, sentiments i somnis de manera simbòlica, afavorint una exploració profunda i respectuosa de les experiències emocionals.   

Amb l’ajuda i suport de la professional, la caixa facilita la resolució de problemes mitjançant la creació d’escenes tridimensionals en una safata de sorra. Destaca per la seva eficàcia en el tractament del trauma, ja que proporciona una plataforma segura per abordar records dolorosos sense causar més danys. 

Ha estat una formació molt enriquidora on les nostres professionals han pogut conèixer més en profunditat aquesta eina i integrar-la en els seus àmbits de treball. Des d’Infància i Família cerquem sempre la manera de continuar creixent com a professionals, aprenent noves tècniques innovadores que ens permetin millorar en l’acompanyament i suport.