La Fundació

Fundació Infància i Família, neix l’any 2003 per millorar el benestar i el desenvolupament integral de la infància, adolescència i les famílies.

 

El nostre ADN

Vers un futur digne i la igualtat d’oportunitats.

Som una iniciativa social

Treballem amb i per persones.

Com ens organitzem

Equip directiu, organigrama i govern corporatiu.

La nostra mirada

Base metodològica de la nostra intervenció.

Dades anuals:

Acolliment familiar

Nous acolliments

Tipus d’acolliments

UiD: 8
Simple: 3
Permanent: 3

Edat infants acollits

0 a 3 anys: 9
4 a 6 anys: 2
+6 anys: 3

Infants en seguiment

Tipus d’acolliments

UiD: 12
Simple: 13
Permanent: 30

Edat infants en seguiment

0 a 3 anys: 13
4 a 6 anys: 9
+6 anys: 33

Acompanyament a famílies

Persones ateses

Homes

Dones

  • SOAF 45.6% 45.6%
  • Proinfància 12.6% 12.6%
  • SAF i SAT 18.8% 18.8%
  • STEFS 15.2% 15.2%
  • SAVAS 7.7% 7.7%