Estructura directiva

En aquest apartat s’inclou la informació més rellevant referent al nostre govern corporatiu, així com les reunions i acords del nostre patronat durant l’exercici vigent. Tanmateix s’inclou informació relativa la composició de l’equip directiu.

Patronat

Presidencia:
Montserrat Martí

Vice-presidència:
Jordi Pascual

Secretaria:
Anna Suñer

Tresoreria:
Mònica Canela

Vocal:
Ricard Calvo

Equip Directiu

Gerència
Sr. Joan Del Rio

Direcció de Persones:
Sr. Juan Carlos García

Coordinació Tècnica:
Sra. Noèlia Da Silva

Cap d’Administració i Finances:
Sra. Araceli Reales

Informe Bon Govern PENDENT

TEXT PENDENT ACTUALITZAR

Codi de Bon Govern i Bones Pràctiques

Presència territorial

Actualment, la Fundació Infància i Família compta amb més de 25 professionals distribuïts en diversos serveis i projectes que gestionem arreu de Catalunya.

Girona

C/ Mare de Déu de la Salut, 37
17006 - Girona
Tel. 972 40 00 40

Barcelona

C/ Casp, 172 4rt A
08013 – Barcelona
Tel. 93 231 00 89

Tarragona

C/ Sant Francesc, 8
43003 – Tarragona
Tel. 977 53 50 99

Tortosa

Av. Catalunya, 83
43500 – Tortosa
Tel. 977 53 50 99

Presència en xarxes

Xarxes d’àmbit local, nacional i internacional per promoure la innovació, la col·laboració i l’intercanvi d’experiències en l’àmbit social.