La nostra història

Fundació Infància i Família, neix l’any 2003 per millorar el benestar i el desenvolupament integral de la infància, adolescència i les famílies. Fruit de la inquietud d’un grup de professionals per garantir el dret dels infants a tenir una família i una llar on créixer, sigui la pròpia o aliena, en acolliment o adopció.

L’entitat esta inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2335.

Entre els nostres objectius destaquen:

La nostra missió s’ha anat modificant al llarg d’aquests anys ampliant l’àmbit d’intervenció. Per això la Fundació adopta com a missió desenvolupar projectes, programes i serveis , adreçats a infants, adolescents, joves i les seves famílies, així com el col·lectiu específic de dones.

Tot centrat en accions que promoguin el seu benestar, creixement i autonomia personal, posant especial èmfasi en el treball comunitari amb persones en situació de vulnerabilitat.

Objectius:

  • En els nostres objectius ens proposen enfortir el rol de la dona en la nostra societat, acompanyant-la des d’una vessant d’orientació i assessorament. Per fer-ho ens proposem mantenir la intervenció sempre de manera propera al seu entorn, orientats al treball comunitari i acompanyants per un suport terapèutic que permeti un abordatge especialitzat i ajustat a les necessitats de cada persona.
  • Impulsem i gestionem serveis adreçats a famílies, promoció i seguiment de l’acolliment familiar, la igualtat i els drets de les dones, acompanyament terapèutic i treball comunitari.
  • Promovem l’exercici dels drets de les persones que atenem, gestionant i desenvolupant serveis de qualitat, innovadors i centrats en les necessitats individuals de les persones ateses.

Memòries d’activitat