Acompanyament a famílies

Aquesta àrea es desplega a través de diversos serveis i programes dirigits a infants, joves, famílies i/o professionals que intervenen en aquest àmbit:

Servei Atenció Víctimes Abús Sexual (SAVAS)

Desenvolupem un servei d’atenció psicològica especialitzada adreçat a persones víctimes d’abús sexual durant la infància i adolescència. Aquest servei gratuït es realitza fruit d’un conveni amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència de la Generalitat de Catalunya.

S’ofereix tant a la demarcació de Girona com a la de Terres de l’Ebre

Servei d’Atenció Terapèutica (SAT)

Es tracta d’un servei especialitzat, d’accés universal i adreçat tant a persones individuals com a famílies que es troben en situacions diverses i que poden requerir d’una atenció i acompanyament terapèutic. Treballem les capacitats relacionals i comunicatives que sorgeixin dins la unitat familiar, acompanyant i afavorint a la família cap el seu el benestar intern.

L’atenció pot ser tan individual, familiar com grupal. Aquest servei l’hem concretat específicament en varis programes:

  • Dol migratori
  • Enfortiment de la dona
  • Dol per pèrdua
  • Suport a l’autonomia i emancipació

Aquest servei el desenvolupem gràcies a la col·laboració amb diverses institucions publiques i privades que permeten que el servei sigui gratuït.

Servei d’Orientació i Assessorament Familiar (SOAF)

Es tracta d’un espai per parlar amb calma i confiança de les relacions familiars. (https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/SOAF).

La quotidianitat i l’educació dels fills i filles, sovint, generen molts interrogants i preguntes. Els canvis i les incerteses en les famílies, de vegades, requereixen l’acompanyament de professionals especialitzats. Acompanyem a les famílies i les orientem  i ajudem a trobar respostes.

Aquest servei gratuït el desenvolupem a les ciutats de Girona, Tarragona, Tortosa i Amposta gràcies al suport del Departament de Drets Socials.

Servei de Teràpia Familiar (TF)

Es tracta d’un espai conduït per un professional de la psicologia amb formació específica en Teràpia Familiar. Està dirigit a tota persona individual o grup familiar que presenti una voluntat de treballar per millorar la situació relacional de la seva família o entorn des d’un abordatge sistèmic.

És un espai privat que gràcies a les aportacions de diferents entitats privades i publiques permet un cofinançament. D’aquesta manera garantim que qualsevol persona o família pot tenir accés un espai terapèutic amb independència de la seva situació econòmica.

Servei de Tractament Especialitzat i Suport a Famílies (STESF)

Desenvolupem un servei d’atenció psicològica especialitzada adreçat a famílies derivades des dels equips d’atenció a la infància i adolescència. Aquest servei gratuït es fa fruit del conveni amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència de la Generalitat de Catalunya.

S’ofereix tant a la demarcació de Girona com la de Terres de l’Ebre.

Programa Prolnfància

Disposem d’un conveni amb Fundacio La Caixa (https://fundacionlacaixa.org/ca/caixaproinfancia-la-caixa-contra-pobresa-infantil) per desenvolupar part dels programes que ofereixen.

Ho fem tant a la Demarcació de Girona, Tarragona com Terres de l’Ebre.

Programa d’acompanyament psicològic adreçat a professionals

Es tracta d’un programa de suport psicològic a totes les persones professionals de la organització. S’ofereix un acompanyament i suport per afrontar situacions personals que generen malestar o patiment a la persona que consulta.

És un servei gratuït i totalment confidencial que la organització posa a disposició de totes les persones treballadores del grup amb la voluntat d’ajudar-les a superar situacions o episodis complexes que amb un suport extern reverteixen de manera més eficient i satisfactòria.