És fonamental garantir un entorn segur on els infants puguin créixer i desenvolupar-se lliurement, independentment del seu origen, identitat de gènere o capacitats.

read more