El dijous 14 de març una part de l’equip d’Infància i Família va assistir a la XVII Jornada del Dia Mundial del Treball Social, a Tarragona. Aquest any, el tema s’ha centrat en les violències sexuals contra la infància i l’adolescència.

read more