El passat dilluns, el servei d’AFE (Acolliment Familiar Especialitzat) va fer una formació presencial de preparació de famílies per a l’acolliment familiar.

read more