Atenció psicològica de perspectiva de gènere a la UOC

El Servei d’Atenció Psicològica de Perspectiva de gènere proporciona acompanyament psicològic a les persones de la Xarxa de la UOC (personal propi, personal docent col·laborador, UOC Alumni, estudiants, contractistes i entitats col·laboradores) que estiguin vinculades en una situació d’assetjament sexual on la UOC hagi de desplegar el seu protocol d’assetjament sexual.

També ofereix assessorament tècnic a la UOC per facilitar la cerca d’accions preventives i de millora en la gestió dels casos de l’assetjament sexual i també pel foment de la salut emocional dels professionals de la UOC.