20N: Dia Internacional dels Drets dels Infants

20/11/2023 | Fundació Infància i Família

Avui, 20 de novembre, és el Dia Internacional dels Drets dels Infants.

És fonamental garantir un entorn segur on els infants puguin créixer i desenvolupar-se lliurement, independentment del seu origen, identitat de gènere o capacitats.

Avançar cap a una societat més inclusiva significa respectar i valorar la diversitat.

Com a societat, tenim la responsabilitat de treballar conjuntament per aconseguir un futur on es garanteixin els drets dels infants, l’educació i la igualtat d’oportunitats.