Reunió de les directores i coordinadores dels serveis

05/04/2024 | Fundació Infància i Família

El 21 de març es van reunir les directores dels serveis d’Infància i Família per tractar els principals temes de la Fundació.

A la reunió, van participar totes les directores i coordinadores tècniques de les diferents àrees de la Fundació: àrea d’acolliments, àrea terapèutica, àrea d’atenció a les dones, àrea d’intervenció socioeducativa i servei d’atenció psicològica.