Formació per l’acolliment familiar

06/03/2024 | Fundació Infància i Família

El passat dilluns, el servei d’AFE (Acolliment Familiar Especialitzat) va fer una formació presencial de preparació de famílies per a l’acolliment familiar.

L’acolliment familiar especialitzat és un tipus d’acolliment que es desenvolupa en una família aliena en la que, almenys un dels seus membres disposa de qualificació, experiència i formació específica per a exercir aquesta funció respecte d’infants i adolescents tutelats o en guarda per l’administració, amb necessitats o circumstàncies especials.

Aquest tipus d’acolliment permet que infants i joves visquin en un entorn familiar que contribueixi a reparar danys emocionals, treballant les dificultats de la seva història prèvia, i evitant o limitant la seva institucionalització.

Si tens ganes de formar part i participar de forma voluntària en una de les accions d’acolliment que desenvolupem, aquí tens una gran oportunitat.

Necessitem persones com tu!