Infància i Família desenvolupa el servei de Barnahus

28/12/2023 | General

La Barnahus (Casa dels Nens i Nenes en islandès) és un model d’atenció integral on tots els departaments que intervenen en un cas d’abús sexual infantil es coordinen i treballen sota el mateix sostre per atendre el nen o la nena víctima. És un espai amigable i amè, lluny de comissaries i hospitals, que compta amb un entorn sensible a les necessitats dels nens i nenes: decoració adaptada a la seva edat i professionals especialitzats en victimologia infantil.

Aquest model posa l’infant al centre perquè no s’hagi de desplaçar en els diferents serveis implicats en el cas, ni repetir tantes vegades la seva història. El desig que es persegueix amb aquest model és que, el nen o nena en lloc d’anar a comissaria o jutjat a prestar declaració, aniria a la Barnahus on se li fa directament una entrevista forense en un entorn facilitador i sensible, amb un equip que tindria cura del seu benestar, amb l’objectiu que no hauria de repetir el relat en més ocasions, ja que l’entrevista seria enregistrada o es faria la prova preconstituïda en un circuit tancat amb el jutge, fiscal i altres operadors/res inclosos en el procediment del cas. En les mateixes instal·lacions de la Barnahus el nen o nena podrà ser valorat per un metge especialitzat en abús i podria rebre tractament psicològic per especialistes en teràpia psicològica clínica sanitària, de ser necessari.

El sistema de la Barnahus també té com a objectiu permetre la interacció i integració dels diferents agents principals quan hi ha una revelació d’abús sexual (Mossos d’Esquadra, àmbit educatiu, serveis socials, salut, tècniques d’infància), en permetre canals de comunicació i espais destinats a la presa de decisions en quant la millor intervenció en la protecció de l’infant, sempre posant com principi motor l’interès superior del o la menor com valor a defendre.

La seva efectivitat es basa en l’evidència. Són múltiples els estudis empírics que han demostrat que aquest model ajuda a reduir la victimització secundària i millora el tracte cap al nen o nena i la família. A més, a Islàndia, per exemple, des de la implementació el nombre de casos en què l’agressor ha estat acusat s’han triplicat.

El model es va posar en marxa com a projecte pilot sota la direcció de la DGAIA a Tarragona el 2019 (desembre); i actualment el servei s’ha externalitzat, es preveu l’obertura dels Barnahus a Catalunya durant el primer trimestre de 2024. 

Infància i Família ha guanyat l’adjudicació de les dues Barnahus de Barcelona. Aquests compleixen amb els estàndards de qualitat marcats per Promise (un entorn amigable, adaptat a infants i adolescents, de fàcil accés i lluny de comissaries, hospitals i jutjats).